Ingen korprøve

Dato:  tirsdag 28. maj 2019

Ullerslevkoret er gået på sommerferie.

Første korprøve efter sommerferien er tirsdag den 3. september kl. 19:30 på Dalgaard