Om Ullerslevkoret

Om Ullerslevkoret

Øvested: Dalgaard, Odensevej 13, Ullerslev

Øvetid: Hver tirsdag kl. 19.00-21.30

Pris for deltagelse: 700 kr. for ét semester (halvt år).

 

Læs mere længere nede på denne side.

Ullerslevkoret er et kor for voksne damer.

Koret holder til i kulturhuset/sognegården "Dalgaard", og øver hver tirsdag aften fra først i september til først i maj.
Nye medlemmer kan optages hele året, men man skal selvfølgelig være forberedt på at gå ind i et repertoire, som de øvrige sangere har øvet på et stykke tid.
Der er ingen specielle adgangskrav bortset fra at man selvfølgelig skal kunne synge og at man er parat til at deltage i det fællesskab, som et kor er.


Indholdsfortegnelse

  1. Mødepligt

  2. Deltagelse i koncerter

  3. Rabatter

  4. Aldersgrænser

  5. Forkundskaber

  6. Repertoire

  7. Kontakt til Ullerslevkoret


Mødepligt
Er der mødepligt til korprøverne

Der er normalt korprøve hver tirsdag aften og da korarbejdet er et teamarbejde på samme måde som f.eks. et fodboldhold, er der mødepligt.

Top

Deltagelse i koncerter
Skal man altid deltage i Ullerslevkorets koncerter?

Da Ullerslevkoret er et team-arbejde på samme måde som f.eks. et fodboldhold, skal sangerne deltage sammen med koret i de koncerter, der arrangeres.

Top

Rabatter
Er der rabat for pensionister?

Nej. Nyborg Kommunes ordningen med rabat til pensionisters deltagelse i fritidsundervisning er ophørt pr. 1. januar 2011.
Sangere, der bor i en anden kommune, er ikke tilskudsberettigede. 

Top

Aldersgrænser

Hvor gammel skal man være for at være med i Ullerslevkoret

Koret optager normalt damer, der er fyldt 18 år. I enkelte tilfælde har der dog været yngre medlemmer, men koret optager ikke personer under 14 år.
Der er i princippet ingen øvre aldersgrænse.

Top

Forkundskaber
Skal man kunne læse noder for at være med i Ullerslevkoret?

Nej, det er ikke nødvendigt. Kravet er at man skal have en rimelig sangstemme og være klar til at indgå i et fællesskab med korsang som fælles interesse.

Top

Repertoire
Hvad synger koret?

Repertoiret er beskrevet på siden repertoire.

Top

Kontakt til Ullerslevkoret
Hvordan kommer jeg i kontakt med Ullerslevkoret?

Du kan se alle kontaktoplysninger på siden Kontakt.

Top