Ordbog

Ordbog

 • Alt:

  • I et kor er alt-stemmen den dybeste kvinde- eller drengestemme. Hvis koret opdeler alt-stemmen i 2 afdelinger, er 1.-alt den højeste og 2.-sopran den dybeste indenfor gruppen. 1.-alt og 2.-sopran kommer tæt på hinanden i toneomfang.

  Top


  Baryton:

  • Benævnelse for en herre-sangstemme, der ligger mellem tenor og bas. Benævnelsen bruges normalt i forbindelse med en solist.

  Top


  Bas:

  • I et kor er bas-stemmen den dybeste mandsstemme. Hvis koret opdeler basstemmen i 2 afdelinger, er 1.-bas den højeste og 2.-sopran den dybeste indenfor gruppen. 1.-bas og 2.-tenor kommer tæt på hinanden i toneomfang.

  Top


 • Kor:

  • 1: En samling af sangere.

   • Blandetkor er enten et kor bestående af kvinder og mænd eller et kor bestående af drenge og mænd, hvor drengene, hvis stemmer endnu ikke er gået i overgang, synger hhv. sopran- og altstemmer. Blandetkort inddeles normalt i 1-2 sopranstemmer, 1-2 altstemmer, 1-2 tenorstemmer og 1-2 basstemmer. Ullerslevkoret er p.t. inddelt i 1-2 sopranstemmer, 1-2 altstemmer og 1 kombineret herrestemme, hvor tenor og bas synger det samme.

   • Damekor er et kor bestående af voksne kvinder. Damekor inddeles normalt i 1-2 sopranstemmer og 1-2 altstemmer.

   • Drengekor er et kor bestående af drenge, hvis stemmer endnu ikke er gået i overgang. Drengekor inddeles normalt i 1-2 sopranstemmer og 1-2 altstemmer. Toneomfanget for drenge, hvis stemmer endnu ikke er gået i overgang er det samme som kvinders, men drenges stemmer har en blødere klang.

   • Herrekor er et kor bestående af voksne herrer. Herrekor inddeles normalt i 1-2 tenorstemmer og 1-2 basstemmer.

   • Pigekor er et kor bestående af piger - typisk med alder under 18-20 år. Pigekor inddeles normalt i 1-2 sopranstemmer og 1-2 altstemmer.

  • 2: Del af en kirkebygning.

   • Ofte lidt lavere bygning end resten af kirken. Oprindelig det sted, hvor kirkens korsangere var placeret.

  Top


 • Leksikon:

  • Opslagsbog for mangt og meget. På Internet kan bl.a. findes Netleksikon.

Top


 • Musikudstryk:

  • Musikpedia kan du finde svar på forskellige udtryk, der er brugt i et partitur. F.eks. "Forte", "Allentando", "rit", "Ritardando", osv.

  Top


 • Sopran:

  • I et kor er sopranstemmen den højeste kvinde- eller drengestemme. Hvis koret opdeler sopranstemmen i 2 afdelinger, er 1.-sopran den højeste og 2.-sopran den dybeste indenfor gruppen. 2.-sopran og 1.-alt kommer tæt på hinanden i toneomfang.

  Top


 • Tappenstreg:

   Top


 • Tenor:

  • I et kor er tenorstemmen den højeste mandsstemme. Hvis koret opdeler tenorstemmen i 2 afdelinger, er 1.-tenor den højeste og 2.-tenor den dybeste indenfor gruppen. 2.-tenor og 1.-bas kommer tæt på hinanden i toneomfang.

  Top