Persondataforordning

Persondataforordning

For at tilgodese EUs persondataforordning af 25/5-2018 (GDPR), kræves der samtykkeerklæring fra hver enkelt kormedlem og ansat i Ullerslevkoret for at Ullerslevkoret har lov til at fremvise fotos af de enkelte personer.

Et medlem eller en ansat kan nægte at give samtykke til fotografering, og en allerede givet samtykkeerklæring kan jfr. loven trækkes tilbage, hvis det ønskes.

Samtykkeerklæringen bliver vedhæftet personens brugerkonto på Ullerslevkorets intranet.