Regnskab/CVR

Regnskab/CVR

Indbetalinger til Ullerslevkoret

Eksterne indbetalinger til Ullerslevkoret bedes benytte denne konto:

H-reg: 2014

Konto: 0121 517 892

Nordea